Haalt u het maximale uit uw temperatuurregistratie systeem?

Temperatuurregistratiesystemen vormen een essentiële schakel in het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van temperatuurgevoelige omgevingen en producten. Onze drie draadloze temperatuurregistratiesystemen bieden u 24/7 monitoring en bewaking, ze verschaffen u real-time inzicht in uw gegevens en stellen bovendien historische data beschikbaar, wat helpt bij analyses en nalevingsrapportage.

 

Afhankelijk van het gekozen systeem is het naast het meten en registreren van temperatuur ook mogelijk om andere parameters zoals luchtvochtigheid, druk en CO2 te controleren, een veelzijdige oplossing voor verschillende toepassingen en sectoren.

Inhoudsopgave

IceSpy

IceSpy is ons meest professionele temperatuurregistratiesysteem en wordt dan ook veelvuldig toegepast in laboratoria, ziekenhuizen, farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie. Al meer dan drie decennia vormt IceSpy een symbool van innovatie en betrouwbaarheid op het gebied van temperatuurregistratie.

Functionaliteiten

Real-time temperatuurmonitoring

Gebruikers van het IceSpy systeem kunnen de verzamelde gegevens in real-time bekijken via de meegeleverde software. Als de omgevingscondities afwijken van de ingestelde drempelwaarden, genereert het systeem onmiddellijk alarmmeldingen.

Drukmonitoring​

Bij drukmonitoring kan het verschil in luchtdruk tussen twee ruimtes worden gemeten. Dit kan relevant zijn in cleanrooms, laboratoria en ziekenhuizen, waar het handhaven van een specifieke luchtdruk essentieel is om verontreiniging en kruisbestuiving te voorkomen.

CO2-monitoring​

CO2-niveaus kunnen worden bewaakt d.m.v. CO2-sensoren. Deze sensoren meten de concentratie koolstofdioxide in de lucht en zenden de gegevens draadloos naar het monitoringplatform.

 

CO2-monitoring is relevant in omgevingen waar de luchtkwaliteit van invloed is op de gezondheid en productiviteit, zoals scholen en ziekenhuizen.

Luchtvochtigheidsmonitoring​

Het IceSpy-systeem kan vochtigheid meten en rapporteren om de condities van een ruimte of opslaggebied te bewaken.


Luchtvochtigheidsmonitoring is essentieel in industrieën waar vochtigheidsniveaus van invloed kunnen zijn op de kwaliteit en houdbaarheid van producten.

Gegevensregistratie frequentie​

De gegevens die worden geregistreerd door het IceSpy systeem worden iedere minuut opgeslagen. 

 

De gebruiker is vervolgens in staat de opgeslagen data via de Cloud weer te geven in grafiek- of tabelvorm.

Alarmeringssysteem​

Wanneer een sensor een meting doet die buiten de door u ingestelde drempels valt, wordt een alarm gegenereerd. Deze alarmmelding kan onder andere plaatsvinden via e-mail, SMS en GBS.

 

Tevens kunt u aangeven na hoeveel tijd een melding moet worden doorgezet als er geen reactie komt. 

Gebruikersniveaus​

Administrators kunnen verschillende gebruikers toegang geven tot specifieke functies en gegevens op basis van hun rollen.

 

Zo kan een beheerder volledige controle hebben, terwijl een operator alleen toegang heeft tot monitoringgegevens.

Rapportage en Analyse​

Rapportage- en analysetools stellen u in staat rapporten te generen die specifieke informatie bevatten, zoals temperatuurvariaties gedurende een bepaalde periode. 

 

Deze rapporten kunnen worden gebruikt voor compliance, kwaliteitsborging en besluitvorming.

Cloudintegratie​

Door middel van cloud-integratie worden gegevens draadloos naar een cloudopslagruimte geüpload.

 

Gebruikers kunnen vervolgens via een elk apparaat met internetverbinding toegang krijgen tot de gegevens.

Audittrails​​

Audittrails registreren alle wijzigingen en toegangsactiviteiten binnen het systeem. 

 

Dit omvat wie toegang heeft gekregen tot gegevens, wanneer dat is gebeurd en welke acties zijn uitgevoerd.

Kalibratie

Naast leverancier is Re5al tevens geaccrediteerd door de RvA volgens ISO 17025. Dataloggers van het IceSpy systeem zijn dan ook door onze eigen Technische Dienst bij ons op locatie te voorzien van (ISO 17025) kalibratiecertificaten.

Validatie

Re5al is in staat uw IceSpy monitoringssysteem te valideren volgens 21CFR Part 11. Tijdens een dergelijke validatie worden zowel de hardware als software grondig getest en worden bevindingen gedocumenteerd.

Logboeken​

De ingebouwde activiteiten-, alarm-, e-mail-, en sms-logboeken registreren alle alarmmeldingen die zijn gegenereerd door het systeem. Elke keer dat een sensor een abnormale omgevingsconditie detecteert en een alarm activeert, wordt dit vastgelegd in het alarmlogboek. Gebruikers kunnen dit logboek raadplegen om een historisch overzicht van alle alarmen en de tijdstippen waarop ze zich hebben voorgedaan te bekijken.

LogEasy

Met het LogEasy monitoring systeem richten we ons naast het registreren van temperaturen ook op het meten van luchtvochtigheid, CO2 en luchtkwaliteit. Hierdoor is LogEasy niet alleen toe te passen in laboratoria en de voedingsmiddelenindustrie, maar is het systeem ook zeer geschikt voor onder andere scholen, kantoren, musea en crèches waar een goede luchtkwaliteit van groot belang is.

Functionaliteiten

Real-time temperatuurmonitoring

LogEasy maakt gebruik van dataloggers die ontworpen zijn om nauwkeurig temperatuurgegevens vast te leggen en te registreren. 

 

De dataloggers leggen temperatuurvariaties vast  en geven waarschuwingen als de temperatuur buiten de gewenste limieten valt.

Luchtvochtigheidsmonitoring

Luchtvochtigheidsmonitoring is essentieel in omgevingen waar vochtigheidsniveaus kritisch zijn, zoals musea, archieven en cleanrooms. 

 

LogEasy dataloggers meten en registreren de vochtigheidsniveaus en waarschuwen operators als de luchtvochtigheid buiten de specificaties valt, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

CO2-monitoring​

LogEasy dataloggers stellen u in staat om CO2-niveaus te bewaken en waarschuwen bij potentiële problemen.

Het meten van het koolstofdioxidegehalte in de lucht is van cruciaal belang voor het handhaven van een gezonde en comfortabele binnenluchtkwaliteit.

Te hoge CO2-niveaus kunnen leiden tot vermoeidheid en verminderde concentratie. 

Gegevensbeheer

De gegevens worden weergegeven in de vorm van een grafiek. Dit visuele overzicht maakt het gemakkelijk om trends en veranderingen te identificeren.

 

Alle verzamelde gegevens zijn te exporteren naar Excel voor verdere analyse. Dit stelt u in staat om geavanceerde berekeningen uit te voeren, grafieken te maken en andere analytische taken uit te voeren.

Gegevensfiltering

U kunt gegevens filteren op een specifiek tijdsbereik, zoals een bepaalde dag of week. Hiermee kunt u de gegevens beperken tot alleen die periode, waardoor u een gedetailleerder overzicht krijgt van wat er tijdens die specifieke periode is gebeurd. 

 

Ook kunt u gegevens filteren op basis van parameterwaarden, bijvoorbeeld alle metingen boven een bepaalde drempelwaarde. 

Alarmeringssysteem​

Het LogEasy-systeem biedt de mogelijkheid om e-mailmeldingen te versturen bij diverse kritieke situaties, waaronder problemen met stroomvoorziening, batterijstatus, verbinding en apparaatfunctionaliteit. 

 

Hierdoor kunnen gebruikers snel reageren op situaties zoals temperatuurafwijkingen in een opslagruimte voor medicijnen.

Beveiliging

U kunt wachtwoorden instellen om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens. Dit is vooral belangrijk als de gegevens gevoelige informatie bevatten of als u wilt voorkomen dat onbevoegden de instellingen van de datalogger kunnen wijzigen.

 

Het instellen van wachtwoorden helpt de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

Kalibratie

Naast leverancier is Re5al tevens geaccrediteerd door de RvA volgens ISO 17025. Dataloggers van het LogEasy systeem zijn dan ook door onze eigen Technische Dienst bij ons op locatie te voorzien van (ISO 17025) kalibratiecertificaten.

Notion Lite

Het Notion Lite-systeem is de ideale oplossing voor het meten en registreren van temperaturen van bijvoorbeeld koelkasten, vriezers, magazijnen of wandmeubels. Met een maximaal aantal van 30 temperatuurzenders is Notion Lite dan ook zeer geschikt voor onder andere apotheken, laboratoria, supermarkten, horecagelegenheden en slagers.

Functionaliteiten

Real-time temperatuurmonitoring

Het systeem biedt real-time monitoringmogelijkheden waarmee gebruikers de actuele omgevingscondities kunnen volgen. 


Tevens is het systeem in staat om onderscheid te maken tussen de minimale, maximale en gemiddelde waarden van de gemeten parameters. Hiermee kunnen gebruikers snel en nauwkeurig inzicht krijgen in de omgevingsomstandigheden. Dit stelt hen in staat om niet alleen de huidige status te volgen, maar ook historische trends te analyseren.

Gegevensregistratie frequentie

Het Notion Lite systeem is in staat om de vergaarde gegevens op te slaan. 

 

Deze gegevensregistratie vindt plaats per 10 minuten. De opgeslagen gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt voor historische analyses, trends en het bijhouden van omgevingscondities.

Grenswaarden

Bij Notion Lite kunt u gebruik maken van grenswaarden om te bepalen of de gemeten temperatuur binnen aanvaardbare grenzen blijft.

 

Eenmaal ingesteld, genereert het systeem waarschuwingen wanneer de temperatuur buiten deze grenzen valt. Kritieke grenswaarden vereisen onmiddellijke aandacht, niet-kritieke grenswaarden hebben een breder temperatuurbereik.

Cloudintegratie

Het Notion Lite-systeem beschikt over cloudopslag en -services. Dit betekent dat gebruikers toegang hebben tot hun gegevens vanaf verschillende locaties en apparaten via internet. 

 

Cloudintegratie vergemakkelijkt de toegang tot gegevens, zelfs wanneer gebruikers niet fysiek aanwezig zijn bij de monitoringlocatie. Bovendien kunnen gegevens veilig worden opgeslagen in de cloud, waardoor ze worden beschermd tegen verlies in geval van lokale storingen.

Gegevensbeheer

Met slechts één klik kunnen gebruikers hun verzamelde gegevens downloaden als een PDF-bestand. Dit vergemakkelijkt het snel delen en opslaan van belangrijke gegevens voor rapportage, archivering of verdere analyse.

Kalibratie

Naast leverancier is Re5al tevens geaccrediteerd door de RvA volgens ISO 17025. Dataloggers van het Notion Lite systeem zijn dan ook door onze eigen Technische Dienst bij ons op locatie te voorzien van (ISO 17025) kalibratiecertificaten.

Het belang van het kiezen van het juiste systeem voor uw behoeften

In een wereld vol uiteenlopende bedrijfstakken en toepassingen vormt temperatuurregistratie een cruciaal onderdeel van kwaliteitscontrole en veiligheid. Elke sector heeft zijn eigen unieke behoeften, en het juiste temperatuurregistratiesysteem kan het verschil maken.

Van farmaceutische laboratoria die de temperatuur van kostbare medicijnen moeten volgen tot voedselproducenten die de integriteit van bederfelijke producten moeten waarborgen, de keuze van het systeem is van groot belang. Een systeem dat niet aansluit op uw specifieke behoeften kan leiden tot kwaliteitsproblemen, nalevingskwesties en financiële verliezen.

Wij geloven in de kracht van advies op maat. Onze experts staan klaar om u te helpen bij het kiezen van het systeem dat het beste bij uw toepassing past.

Het belang van onderhoud van uw registratiesysteem

Maar het kiezen van het juiste systeem is slechts het begin. Zelfs het beste systeem kan in de loop van de tijd aan nauwkeurigheid verliezen. Daarom zijn regelmatige kalibraties essentieel. Onjuiste kalibratie en gebrek aan onderhoud kunnen de nauwkeurigheid van uw temperatuurregistratiesysteem aantasten.

Re5al staat achter de betrouwbaarheid van onze systemen, maar we willen ervoor zorgen dat ze altijd op hun best presteren. Daarom adviseren we regelmatig professioneel onderhoud en kalibratie. Onze deskundigen staan tot uw dienst om ervoor te zorgen dat uw systeem consistent en accuraat blijft werken.

Contact

Heeft u vragen over onze temperatuurregistratiesystemen of de kalibratie hiervan? We begrijpen dat uw behoeften uniek zijn en ons team streeft er dan ook naar u de juiste ondersteuning te bieden.

Bij Re5al zijn we er om u te helpen het maximale uit uw temperatuurregistratie systeem te halen, zodat u met vertrouwen en precisie kunt werken, ongeacht uw toepassing.

Live Demo

Ontdek zelf de mogelijkheden van ons meest geavanceerde bewakingssysteem.

Door op “LOG IN” te drukken wordt een nieuw venster geopend. Gebruik onderstaande gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de demo-omgeving.

Gebruikersnaam: Gebruikersnaam

Wachtwoord: Wachtwoord