Re5al kan temperatuur mapping verzorgen

Wat is temperatuur mapping?

Door temperatuur mapping wordt inzicht verkregen in het temperatuurprofiel van uw faciliteit en hierdoor kan worden bepaald of deze faciliteit voldoet aan de temperatuur eisen van de aldaar opgeslagen producten. Door mapping worden de zogenaamde hot- en coldspots inzichtelijk gemaakt. Aan de hand daarvan kan worden bepaald waar eventueel continu temperatuurregistratie plaats dient te vinden.

Hoe verzorgt Re5al de temperatuur mapping voor uw locatie?

Allereerst bezoeken wij de betreffende locatie voor een overzicht en risico analyse (waar zijn temperatuurschommelingen te verwachten). Aan de hand van dit overzicht kunnen wij een offerte uitbrengen voor de benodigde werkzaamheden.

Indien u besluit om de mapping door Re5al te laten uitvoeren zal het proces als volgt worden uitgevoerd:

  1. Re5al bereidt een projectplan voor inzake de mapping en tijdschema’s worden overeengekomen
  2. Re5al bereidt het protocol voor temperatuur mapping voor welke door beide partijen wordt goedgekeurd en ondertekend
  3. Gecertificeerde temperatuurloggers worden geplaatst overeenkomstig het protocol. Binnen Re5al is getraind personeel die dit zullen uitvoeren. In verband met het plaatsen van loggers op grotere hoogte vragen wij uw assistentie. De loggers blijven daar voor de duur van de mapping
  4. Aan het eind van de mapping worden de loggers door ons opgehaald en bij Re5al worden de loggers uitgelezen en geanalyseerd. Tevens verzorgen wij een uitgebreide rapportage
  5. Het rapport wordt persoonlijk aan u overhandigd en overlegd. Uiteraard bevat het rapport onze aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten