Bij een Coop supermarkt bleek onlangs weer de waarde van temperatuurbewaking.

Met een door ons geleverd IceSpy systeem werd al langere tijd de temperatuur in de verschillende koel- en vrieskasten geregistreerd. 
Er zijn zgn. temperatuurloggers geplaatst zodat in een overzichtelijk scherm de temperatuur op de verschillende locaties in één keer afgelezen kan worden. 
Bovendien wordt er een alarm verstuurd in de vorm van een email of een sms als de temperatuur buiten de ingestelde grenzen komt. 

Dit alarm voorkwam precies wat de vrees is van veel voedselproducenten of -verwerkers: Uitval van een koel- of vrieskast waardoor de inhoud bederft.
In dit voorbeeld werd de koeling per abuis niet opnieuw aangezet na onderhoud.
De bedrijfsleider kreeg na sluitingstijd toch een alarmmelding en kon op tijd ingrijpen.
In de meetgegevens was terug te zien dat de temperatuur niet te hoog was opgelopen, belangrijk voor veiligheidsbewaking en -rapportage.

Het systeem wordt geleverd met een eenvoudig te gebruiken computerprogramma.
Er is dus eenvoudig in te stellen hoe laag en hoog de temperatuur maximaal mag zijn in de koel- of vrieskast.
Wilt u ook voedselveiligheid verhogen en verlies door bederf voorkomen?
Neem contact met ons op voor een goed advies.